ppvan1

                  อัตราค่าบริการppvan 

 

                        อัตราค่าบริการ รถตู้เช่าลำปาง ราคา 1800 บาทต่อวันไม่รวมน้ำมัน 

หากท่านมีความประสงค์ ต้องการรวมน้ำมัน สามารถโทรมาสอบถาม

เราจะทำการคำนวณค่าน้ำมันให้ท่าน

 

การจองรถตู้    

           สำหรับการจองรถตู้เช่าที่ลำปางจะคิดค่าบริการอยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ ของรถที่ท่านเช่า หรือท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ สำหรับราคาการจองรถตู้เช่า หรือ กรอกรายละเอียด

           ในเมนูช่องติดต่อเรา ทางเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด หรือกรอกรายละเอียดในช่องด้านล่างนี้

ติดต่อเรา

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเช่ารถตู้เช่าลำปาง เราให้ท่านเช่าในราคา 1800 บาทไม่รวมน้ำมัน

หากมีความสนใจ ท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 098-7507557 Ais One2Call

เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือกรอกรายละเอียดด้านข้าง ทางเราจะรีบติดต่อให้เร็วที่

สุด หากไม่มีการตอบกลับโดย เร็วท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ นี้  หรือทาง

Facebook  ปุ่มด้านล่าง